2014. február 20., csütörtök

Románia II/6b

Szubjektív útinapló Romániából (1959)
Brassó 

 


Brassónak, ennek a gyönyörű városnak az utcái olyanok (kivéve a képen is látható modern részeket és villasorokat), mintha a középkorban járnánk - legalábbis így érzi magát az ember.

Közvetlenül az 1000 méteres Cenk-hegy tövében épült. A Cenken teljesítettek annak idején a megfigyelő őrszemek szolgálatot, akiknek az volt a feladatuk, hogy jelezzék, ha ellenség közeledik a városhoz. Csodálatos a kilátás a városra innen!

A Fehér torony
A várost 1211-ben II. Endre és a pápa alapította, akik a palesztinai keresztesháborúból visszatérő német lovagrendet telepítették le. Ipara és kereskedelme kiemelkedően híres. Minden házban lakott egy iparos.
 
A régi vár bástyája
A várost a XIV. században Zsigmond király idejében erősítették meg. A középkori Magyarország egyik legerősebb vára volt itt, melynek két bástyaromja még most is jól látszik: a Fehér és Fekete torony, a régi várfal pedig a jelenlegi Cenk-sétány.

A legszebb és legérdekesebb műemlék Brassóban a Fekete templom, melyet 1383-1424 között 40 éven keresztül építettek állandó harcok közepette. II. Endre korában épült a Szent Bertalan templom helyén, melyet a tatárok leromboltak. Mikor az osztrákok kiűzték a törököket, nem barátként közeledtek az egyébként német Brassó felé, miért is elzárták előlük a város kapuit. Ekkor az osztrákok felégették a várost és az eredetileg gótikus templomot is. 25 évig javították, ezért kombinált a stílusa. Az égő város füstjétől és kormától még ma is feketék a templom falai - innen nyerte nevét is. A templomban külön helyük volt a férfiaknak és külön a nőknek, valamint díszes padjai körös-körül a céheknek.
A város védelmét a céhek látták el. Minden céh a település azon részét védte, amelyik oldalon vagy részen volt a helye a templomban. Például a baloldalon ülők a baloldali várfalat védelmezték. A templomban levő sok perzsaszőnyeget a városon áthaladó kereskedő karavánok ajándékozták. Hatalmas orgonájának 4 ezer sípja van. Érdekes, hogy a templomban temetkeztek a vezetők, a templom körül pedig a nép. Az eredeti terv szerint a templom kéttornyú lett volna, de ekkora anyagi erőfeszítésre már nem telt a leégett város lakosságának. A hajó hátsó részében láthatjuk is a temetkezési domborműveket, melyek eredendően az oltár körül voltak a földön, azonban hogy el ne kopjanak a rajtajárkálástól, felszedték, és a hajó hátsó felében állították fel őket. A templom méreteit tekintve 84 méter hosszú, 22 méter magas és 66 méteres a tornya. Mátyás király egy évig élt a városban, ezért van a város címere alatt a Hunyadiak címere. A képen a szabók bástyájának belső része látható a régi várból.

Egy nagyon szép és érdekes épület a vastagtornyú Városháza. 1420-ban kezdték építeni. Magyarország egyik legrégibb városháza volt ez a XV. századból. A bejárat felett jól látható a város címere, mely egy korona, alatta pedig egy fa elágazó gyökerei. Címeréről nevezték el a várost a németek Kronstadtnak.

Igazságügyi palota
A legenda azt tartja, hogy Salamon koronája a kunok elleni harcok alkalmával az erdőben egy fán maradt, ott találták meg a favágók. A pallosjoggal bíró városnak egy gyönyörű könyvtára volt. Budáról rabolta el II. Szulejmán szultán az értékes könyvtárat és elvitte Konstantinápolyba, ahol az élelmes és gazdag brassói kereskedők a könyveket összevásárolták. Így kerültek a híres Korvinák Brassóba a török rablóháború után, majd éppen azok az osztrákok égették el őket a város felgyújtásakor, akik éppen a törököket űzték ki Erdélyből.

Itt laktam
Brassó kereskedőváros volt állandó kapcsolatban a renegát Romániával. Az osztrák határ a Kárpátok mentén nagyon akadályozta a kereskedelmi tevékenységet itt. Jelenleg a város nagyipari centrum nagyon sok gyárral.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése