2013. szeptember 11., szerda

Függelék II.

CSEHSZLOVÁKIAI ÉS NÉMETORSZÁGI ÚTIJEGYZETEIM (1958)
CSEHSZLOVÁKIA
 Területe: 107.173 km2
Lakossága: 13,010.000 fő
Népsűrűség: 102 fő/km2
Csehországot először bojok lakták, majd germán törzsek, végül kb. a VI. században a csehek szállták meg. Később Nagy Károly uralma alá kerültek, a kereszténységet a németektől vették át.
A X. században német, majd a XI. században lengyel fennhatóság alá kerültek. Az 1420-as években Husz János fellépett új vallásos és nemzeti mozgalmával. Husz Jánost máglyahalálra ítélték. Ő szívós harcot folytatott úgy a németség, mint a katolicizmus ellen.
Podjebrad György királyuk nem ismerte el a pápa hatalmát, ez alkalmat nyújtott Mátyás magyar királynak a beavatkozásra, aki a melléktartományokat el is foglalta.
1526-ban a kihalt uralkodóház helyébe örökösödés útján a Habsburgok léptek.
1618-ban felkelés tört ki Prágában, a császári helytartókat kidobták a vár ablakából és nemzeti kormányt alakítottak Thurn gróf alatt. Királynak a kálvinista Frigyes pfalzi választót tették meg.
Miután a katolikus liga Fehérhegynél legyőzte a cseh és nekik segítő magyar Bethlen csapatait, megszűnt a cseh önállóság!
1848-ban újból megszületett a nemzeti királyság felállításának a gondolata, Windisgratz herceg azonban bombázta Prágát és az osztrák csapatokkal helyre állította a rendet. Ezután Csehországban is az elnyomó reakciós Bach-korszak vette kezdetét, közben maradéktalan volt az ellenszenv a németek ellen. (1863-79-ig a cseh követek elmaradtak a német Reichsratból is.) Ferenc József közeledett a csehekhez, sok engedményt helyezett kilátásba, azonban az osztrák kormányzat, de Andrássy Gyula magyar miniszterelnök is ellenezte és megakadályozta azok végrehajtását, miért is a csehek Magyarországban látták főellenségüket (e tárgyban egyébként 35 évig folytak tárgyalások). 1918. november 5-én proklamálták az önálló Csehszlovák államot. Benes külügyminiszter érdeme volt, hogy létrehozta Jugoszláviával és Romániával a Kis-Antantot.
A II. világháború óta Csehszlovákia is népköztársaság, a szocialista tábor egyik legiparosabb, leggazdagabb állama. Az iparosítás itt már a Monarchia idejében is sokkal előrehaladottabb volt, mint Magyarországon, mert Bécs inkább Csehországban iparosított, mi pedig a mezőgazdasági éléskamra szerepét töltöttük csak be...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése