2014. május 8., csütörtök

Fekete-Földközi tengeri hajóút VIII/2b


2 TENGER + 6 ORSZÁG
1 vár, 2 mecset meg a bazár
A Boszporusz a Rumeli Hisarinál csak 660 méter. A Rumeli vár római kori, vastag falai között koncerteket tartanak, népszerű halétterme van, sőt Európa első  mecsetét az erődben II. Mehmed emeltette 1452-ben.

Isztambulban 600 muzulmán mecset, 200 keresztény templom és 30 zsinagóga van. A város neve az idők folyamán többször változott: Lidoc, Bizantion, Nova Roma, Flora, Konstantinápoly, Isztambul. Az egykor keresztény Szent Szófia (Hagia Szófia vagy Ayasofia) templom a VI. században épült 5 esztendeig. 1935 óta múzeum.
Érdemes szólni az Aja Szófia körüli egykori és jelenleg is látható kisebb-nagyobb építményekről. Az északi oldalon állt egykor a törökök által épített főiskola és szegénykonyha, melyek ma már nem láthatók. Az északkeleti sarok közelében van az egykori kincstár henger alakú épülete, amelynek belső átmérője 11,8 méter. A déli oldalon, ahol a bejáratot megközelítjük, először az úgynevezett óraház és a II. Mehmed által alapított iskola között haladunk el. Ezután a rituális tisztálkodást szolgáló díszkút látható, majd vele szemben közvetlenül a bejárat mellett az egykori kis keresztelőkápolna, amit a török korban sírbolttá alakították át, amelyben I. Ibrahim és I. Mustafa szultánok nyugszanak.
A hatalmas méretű templom 55 méter magas kupolája a XI. században egy földrengés alkalmából beszakadt. Többször kellett újraépíteni. A kupola terhelése a négy sarokra esik, a vörös oszlopokra, melyek Egyiptomból kerültek ide. Egy helyen az oszlopon Mehmed szultán keze nyomát mutatták, a másikon pedig egy vasdarabról azt mondták, hogy a lova patájának egy darabja. A többi oszlop legendája, hogy Efézusból, a Diana templomból valók.

Hét ajtó vezetett a mecsetbe. A középső volt az, melyen kizárólag a szultán mehetett be. Őt két ajtónálló fogadta. Amikor belépett, az ajtónállók egy félfordulatot tettek. A sokszor ismétlődő mozdulat a márványpadlón örök nyomot hagyott, kissé bemélyedt. A többiek, a köznép a másik 3-3 ajtót használta. Feleségem (a képen) most nyugodtan végigjárhatott mindent, de annak idején az asszonyok kizárólag a templom karzatára mehettek fel.

A keresztény freskókat a törökök elfalazták, majd később kibontották ezeket a nagy értékű festményeket, melyek a bizánci kultúra originális maradványai. A folyosó végén a belső narthexbe nyíló kapu feletti mozikkép ragyogó állapotaban megmaradt kompozíció. Az arany alapozású, félkör alakú képmező közepén a trónszéken ülő Szűz Mária tartja az ölében a gyermek Jézust, jobb oldalon Konstantin császár a város makettjét, a bal oldalon pedig Justinianus császár az Aja Szófia modelljét mutatja neki. Neveiket a mellettük függőlegesen elhelyezkedő írásról leolvashatjuk.

A török kori átalakítás legszembetűnőbb motívumai a kalligráfiák, melyek a kupola alatti, körülbelül 7 méter átmérőjű kerek pajzsokon láthatók. A török nyelvű díszes feliratokon a kalifák nevei és egy Korán-idézet olvasható.

Megnéztük a hírességénél is nagyszerűbb 6 tornyú Kék Mecsetet. Természetesen belépés előtt a cipőinket levettük, de így még inkább élvezhettük a lábunk alatt a csodálatos perzsaszőnyeg puhaságát, melyek a padlót borítják. A kupolákról csillárok nyúlnak le. A mecset ablakai kék színű üvegmozaikból készültek. Félgömb alakú főkupolája mellett 4 fél, azokon pedig még 4 kisebb kupola van, melyet 4 hatalmas oszlop tart, melyet elefánt lábnak neveznek.

Éppen az esti ima idején érkeztünk, s egy alacsony faráccsal elkerített helyről megfigyelhettük az érkező férfiakat, amint kis fehér sapkát tettek a fejükre, s miután a kinti imahívás elhangzott, itt bent is egy fiatalember egy pici fülkéből elkezdett énekelni éppen úgy, mint a müezzin. A pap turbánt tett a fejére és arccal a fal felé fordulva felelt az imára hívásra. Közben nyilván előre meghatározott mozdulatokat végzett. Felállt, meghajolt, letérdelt, sarkaira ült, hirtelen felállt. Mindezt vele együtt az összes férfi is megtette. A rítusos mozdulatok közben az imámmal felváltva énekelt a hodzsa, majd a koránból idézett a pap. Ismét együtt hajladoztak és befejezésül mindenki a fejét jobbra, majd balra fordította és "Szalem alejkum" (Béke veled!) köszönéssel fejezték be az összejövetelt. 
Nők nem vehetnek részt ebben az imában, mert ha egy férfi hozzáérne a mellette álló nőhöz, az sátáni kísértést jelentene, az imádság alatt pedig semmi másra nem lehet gondolni, csak Istenre. Ha mégis eljönnek imádkozni az asszonyok, akkor hátul, egy számukra elkerített részben tartózkodhatnak. Itt nem kell az arcukat sem lefátyolozni, és a pici gyermeküket is elhozhatják magukkal, akár az imaszőnyegre fektethetik.

Az isztambuli bazár látványossága egy életre szóló élményt ad.

A keleti vásárlás elengedhetetlen velejárója az alkudozás. Törökül a pazarlik. A nagy bazárokban és a kis magánkereskedőknél elengedhetetlen és tanácsos. Az eladók udvariasak, szolgálatkészek, és őszintén szólva rámenősek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése