2015. május 3., vasárnap

A baromfioltás és a szigorlatCsak rövid ideig tartottam igényt az apám által megajánlott 100 forintokra, mert a Földművelésügyi Miniszter elrendelte az ország baromfiállományának pestis elleni oltását. Ezt az előadások szünetében állatorvostanhallgatók is végezhették. Először csak a szünetekben mentem, később azonban már a tanítási idő alatt is. Ilyenkor úgy jutottam munkához, hogy Pozsonyi Miki évfolyamtársam - látván, hogy milyen nehéz anyagi viszonyok között tengődöm - az apjánál (aki Tolna megye főállatorvosa volt) elintézte, hogy Tolnában máskor is olthassak.
Azonban orvosi bizonyítványról kellett gondoskodnom! Erre is kaptam segítséget egyik padtársamtól, a B. Sanyitól, aki eredetileg vezérkari százados volt a Horthy-hadseregben, majd a vereség után leszerelt és beiratkozott az Állatorvosira. Később docens lett a Parazitológia Tanszéken. Nos, Sanyi szerzett nekem az orvos testvérétől igazolást. Papírok terén minden rendben volt, azonban három hétig nem jártam boncolási gyakorlatra, ami bizony pótolhatatlanul hiányzott, mert ebből egy kis baj származott.
A kórbonctan szigorlaton 1950. január 25-én megbuktam. Egy kutyát kaptam boncolni és nem szikével, hanem ollóval kezdtem neki a feladatnak. A professzor úr odapillantott, és már nem is engedte, hogy tovább csináljam, kiszólt, hogy "Kollégám, ez elégtelen. Elmehet." Egy hatalmas tárgy: kórtan, kórélettan, kórszövettan, kórboncolás! Megfordult velem a boncterem. És ráadásul eszembe jutott a B. Berci, aki éppen a kórbonctan miatt bukott ki az Orvosi Egyetemről!
Egy hónapom volt a pótvizsgára: éjjel-nappal tanultam. A vizsgán hárman ültünk. Két társamat folyamatos kérdésekkel bombázta Sályi professzor úr, de engem mindig kihagyott! Nagyon megijedtem, és elnézést kérve beszóltam a professzor úrnak, hogy engem miért nem kérdez. Azt válaszolta:
- Mert maga már januárban is jól tudta ezt az anyagot. Az elméletet! A boncolást meg majd meglátjuk.
Gyakorlati feladatként a világ legkönnyebb kérdését, egy mételyes májat kaptam! Idetartozik, hogy a február 28-i pótszigorlat előtt a professzor úr utasítására 3 napra berendelt Kapp tanársegéd úr boncolási gyakorlatra. Az előbbi bukásomra tekintettel jó érdemjegyet kaptam.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése