2013. szeptember 26., csütörtök

Marokkó III/4

KERESZTÜL-KASUL MAROKKÓN (1997-BEN)
Hogyan temetkeznek?
A halottat arccal kelet felé, Mekka irányába fordítva helyezik a sírba, közben szüntelenül skandálva a hitvallást, amelyet Mohamed próféta hirdetett a világnak:n"Nincs más isten, csak az egy isten és Mohamed, a prófétája!" - magyar szavakkal.


Egy XV. században élt szent életű férfi mauzóleumánál vagyunk. E férfiú személyes tekintélye is hozzájárult ahhoz, hogy Marrakech az ország fővárosa lett.

A Szadida sírok tulajdonképpen egy pazar pompájú mauzóleum, a 16. század végén épült. Itt nyugszik a Szadida dinasztia minden tagja. A főmauzóleumnak három terme van. Az imafülke, a 12 oszlop terme, mely kupoláját 12 karrarai márványoszlop tartja. A falakat 2 méter magasságig zománcos csempék, feljebb stukkók borítják.


 


A kupolaterem közepén áll Ahmed el Mansour szultán sírja, mellette nyugszik fia és unokája. De itt nyugszanak a Szadid uralkodóház gyermekhalottai is. Ahmed volt az "Arany Szultán", Szudán meghódoltatója. Nemcsak a Marokkó földjén előnyomuló keresztény terjeszkedésnek sikerült gátat vetnie, hanem az ország rendjét is helyreállította. Kereken negyed századig uralkodott. A nagy szultán életének mérgezett füge vetett véget: a gyümölcsöt egyik fia kezéből vette át, de a kezet a szultán egyik rabnője irányította! Síremléke a mór művészet egyik gyöngyszeme, amit 1917-ben tártak fel a nyilvánosság előtt. "Lakói" legtöbbjével gyilkos keze végzett.

Itt nyugszik Mulej Hasszán is, aki uralkodásának 21 éve alatt távol tudta tartani a kapzsi Európát, amely egy percre sem szűnt meg karját éles karmaival nyújtogatni errefelé. Voltak hadjáratai, melyek nagyon gyötrelmesek voltak. Hol a helyi lakosság szívós ellenállása miatt, ugyanis a lakosok néhol ádáz harcokat folytattak a szultán katonái ellen, akik gyakran egész vidékeket felélve, feldúlva úgy rontottak rá a falvakra, mint a sáskajárás. Hol pedig a szinte járhatatlan hegynek-völgynek kanyargó, úttalan utak okozta fájdalmak miatt. És éppen egyik ilyen hadi vállakozása során érte a halál Tafilából hazamenet.

A szultán halála után Marokkóban fejvesztett kavarodás, olykor nyílt forradalom vette kezdetét. Halálát ezért a lehetőség szerint titokban tartották, és a megszabott útirend szerint folytatta a menetet a sereg Rabat felé. Éppen csak hogy a díszes hordszéken már nem a birodalom ura vitette magát, hanem egy tehetetlen holttest himbálózott. Eleinte nem volt nehéz eltitkolni a szultán halálát, de amikor már a hulla szaga messzire terjengett, nem volt könnyű a kérdés megoldása. Egyetlen komoly probléma maradt: hogyan lopják be a szultán holttesét Rabat város kapuján át, mivelhogy az iszlám nem tartja megengedhetőnek, hogy a város kapuján tetemet vigyenek be. Hívei tehát Rabat erődítményének falába rést vágtak (mert ugyebár ez nem kapu), és ezen át juttatták be a városba az elhunyt szultán porhüvelyét.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése