2014. október 21., kedd

NDK-tanulmányút IV/2

TANULMÁNYÚTON NÉMETORSZÁGBAN (1968)
Tapasztalatcsere-látogatáson a Német Demokratikus Köztársaságban a Rottmerslebeni Termelőszövetkezet meghívására
Konferencia '45Potsdam a II. világháborút lezáró ún. Potsdami Konferencia kapcsán híres. Az 1945. július-augusztusban lezajlott konferencia rövid összefoglalóját - a teljesség igénye nélkül - az alábbiakban olvashatjuk. A Cecilienhof, mely képei sorjáznak, a Potsdami Szerződés történelmi emlékhelye.

Az NDK szerint a Potsdami Egyezmény a népek békeakaratának és a Hitler-fasizmus feletti győzelmének szimbóluma.

A Hitler-ellenes koalíció alapító államainak a történelembe a "Potsdami Konferencia" néven bekerült háromhatalmi értekezlete 1945. július 17 - augusztus 2-ig ülésezett Potsdam, a közismert porosz helyőrségi város Cecilienhof nevű kastélyban, a Német Birodalom utolsó trónörökösének egykori székhelyén, a militarizmus és a fasizmus egyik fellegvárában.

Az értekezleten a Szovjetunió kormányküldöttsége Sztálinnak, a szovjet kormányfőnek a vezetésével vett részt, az Egyesült Államok kormányküldöttsége Truman elnök vezetésével és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kormányküldöttsége Chruchill miniszterelnök (július 17 - július 25) illetve Attlee miniszterelnök (július 28 - augusztus 2) vezetésével.

Mivel Franciaországot az 1945 februárjában hozott jaltai határozatok alapján negyedik megszálló hatalomként bevonták Németország ellenőrzésébe, szintén küldött egy politikai megfigyelőt. A jelenlévő külföldi újságírók száma időnként az ötvenet is elérte. Közöttük volt az Egyesült Államok későbbi elnöke, John F. Kennedy is.

1945. augusztus 2-án a Potsdami Egyezmény aláírásával befejeződött a Potsdami Konferencia.

A Potsdami Egyezmény fő követelményei a következők: A német militarizmust és nácizmust ki kell irtani, Németországot teljesen le kell szerelni és minden militarista és fasiszta propagandát meg kell akadályozni.

A háborús és náci bűnösöket meg kell büntetni, és a fasisztákat ki kell zárni a közéletből. A két világháború kirobbanásáért elsősorban felelős német nagytőkének a monopol-egyesüléseit meg kell szüntetni. Németország politikai életét demokratikus alapokon kell átalakítani.

Az értekezleti terem két oldalán vannak a küldöttségek munkatermei, balra az amerikai és az angol munkaterem, jobbra a "Fehér Szalon", amelyben Szokolovszkij szovjet marsall a három küldöttséget fogadta.

A "Fehér Szalon"-ban Truman egy külön megbeszélés során egy tervet nyújtott át Sztálinnak, amely Németországnak három egymástól független államra való osztását tartalmazta: Egy északnémet államra, amelynek fővárosa Berlin lett volna, egy nyugatnémet államra, amelynek fővárosa Essen lett volna, egy délnémet állam Ausztriát és Magyarországot is magába foglalta volna!

Ezt a képet nem én fotóztam, be kell vallanom. Így folyt tehát az értekezlet a világ sorsáról. Ahol egy tollvonással megszűnhetett volna Magyarország...

Truman órák hosszat tartó vita után visszavonta ezt a tervet. Az egyezményt aláíró államok a potsdami határozatokban egyetlen német állam létéből indulnak ki. Németország kettészakításának programját Byrnes amerikai külügyminiszter már 1946 őszén hirdette meg. 1947 elején létrejött az ún. kettős övezet (Bi-Zone) az amerikai és a brit megszállási övezet egyesülése révén. 1948-ban Nyugat-Németországban és Nyugat-Berlinben önálló pénznemet vezettek be.

Szövetséges Ellenőrző Tanácsot, amely minden, Németország egészét érintő lényeges kérdésben együttes és egyhangú határozatok hozatalára volt hivatva, létrehozták az ún. hármas övezetet (Tri-Zone), a nyugat-német szakadár állam közvetlen elődjét.

1949. szeptember 7-én megalakul a nyugatnémet szövetségi parlament, a Bundestag. Létrejött a nyugatnémet állam.

Az NDK-ban államosították a náci és háborús bűnösök üzemeit. 12807 náci és háborús bűnöst ítéltek el, a háromszor annyi lakosú Szövetségi Köztársaságban ellenben csak 5513-at, noha a felelős bűnösök közül sokan éppen oda menekültek.

A német kérdés békés megoldására irányuló kezdeményezések indultak.Mind a két német állam mondjon le az atomfegyverkezésről és az atomfegyverekkel való rendelkezés jogának bármely formájáról. Mind a két német állam ismerje el az Európában meglévő határokat. A Német Demokratikus Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság lépjen diplomáciai kapcsolatba valamennyi NATO-hoz illetve a Varsói Szerződéshez tartozó állammal. Mind a két német állam ünnepélyesen lemond olyan intézkedésekről, törvényekről és utasításokról, amelyek elzárják a kettészakítottság leküzdéséhez és az egyesüléshez vezető utat. A tájékoztatást figyelmesen meghallgattuk, és várakozással nézünk utunk következő állomására, Berlinre.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése