2013. május 13., hétfő

Moszkva 6/c


  IRÁNY MOSZKVA! (1960)
A Lenin-múzeumban
Egy hatalmas épület termeiben őrzik azokat az emlékeket, dokumentumokat, melyek az orosz nép nagy fiára, Leninre emlékeztetnek.

Egy monumentális festmény a múzeumban
Ő volt az az ember, aki egész életét az orosz nép cári zsarnokság alóli felszabadításának áldozta. Semmiféle meghurcolás, fenyegetés, számkivetés nem tudta eltéríteni (általunk itt nem minősített) eszméi megvalósításától.

Lenin és a nép egy és ugyanaz! Egy ember, aki sziklaszilárdan hisz abban, és semminemű áldozattól nem riad vissza, hogy ideáinak érvényt szerezzen.

Zseniális elme, aki három nyelvet beszél, két év alatt elvégzi az egyetemet, nem fél vitába szállni eszmei ellenfeleivel akár szóban, akár írásban.

A legegyszerűbb ruházatában... dolgozószobája is olyan puritán, mint a nagy polihisztoré, Goethéé. Egy érdekes leiratot olvashatunk, melyben Lenin szigorúan megrója a pénzügyi népbiztost, mert 300 rubellel 800-ra emelte a fizetését. Amíg az egész nép életszínvonalát nem tudják felemelni, addig ő sem jogosult arra! Nem lehet csodálni tehát, ha rajongva lelkesedett érte az egész nép. Érdekes, hogy a mauzóleumban is végtelenül egyszerű ruhában fekszik a teteme.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése