2013. május 9., csütörtök

Moszkva 5.

IRÁNY MOSZKVA! (1960)
Templomok

Vajon vannak-e templomok a Szovjetúnióban? Igen, vannak, de kevés. Általában meglehetősen elhanyagolt állapotban.

Persze a lexikonban említett 500 templom közül már csak néhány létezik, mint olyan, a meglévők egy részében folyik is istentisztelet, más részük pedig műemlék.
Voltunk egy templomban, melyben éppen temetési szertartást végzett a pópa. Az idősebb generáció tagjai bent ájtatoskodtak az épületben, a fiatalok azonban - noha ők is valamennyien sötét ünnepi ruhában voltak - kint várták meg a ceremónia végét, hogy azután kikísérjék a temetőbe az elhunytat.

A Vaszilij templom volt külsőleg a legszebb, ezért is fényképeztük elölről, hátulról, belülről azonban végtelenül elhanyagolt. Belseje úgynevezett egyházi múzeum (látnivaló nélkül) egy rubel belépődíjért.

Nem csak fényképeztük, de fényképeztettük is magunkat vele. Sok templom átépítés alatt áll vagy már átépítették, de volt néhány teljesen elhanyagolt állapotban lévő is, melynek csak a kupola nélküli tornyai meredtek az égnek. Hogy ezekben mi lehet, vagy mire használhatják, nem tudjuk. Jelentős számú sok templomot lebontottak vagy átalakítottak közösségi házakká;

A háború alatt - mint mesélték - több templomban szerelő-műhelyeket rendeztek be. Persze nem azokban, amelyekben szertartás folyt.

Természetesen a Kremlben levő templomokat műemlékként kezelik, s ezek gyönyörű berendezésükkel együtt érintetlenek. A Kremlben levő három templom a XIV. századból való. Az egyik a székesegyház, a másik a cárok koronázó temploma, a harmadik pedig a cárok temetkezési helye volt. Cári templom az Arhangelszkij templom, a cárok temetkezési helye. 1550-1580-ig építették. Ez a templom volt az orosz cárok temetkezési helye egészen I. Péterig, aki Moszkvából Szentpétervárra tette át a cárok székhelyét. 46 koporsó van ebben a templomban. Az eredeti koporsó még egy másik vertvas koporsóban van elhelyezve, és ezen a koporsón van feljegyezve, hogy ki fekszik benne, és mikor halt meg. Napóleon, mikor bevonult Moszkvába, ebben a templomban borkimérést nyitott. Érdekes, hogy a kupolák belül üregesek és festettek.

A Blagovescsenszkij templom (székesegyház) valódian aranyozott kupolákkal a törökök felett aratott győzelem jeléül a kereszt alatt félholddal díszített. 1489-ben épült, először csak három kupolás volt, majd Rettenetes Iván még hat kupolát húzatott rá. Impozáns, gyönyörű...

Oroszországban számos templom viseli a Mária Mennybemenetele (Uszpenszki) nevet, többek között az ország főtemploma, mely a moszkvai Kreml főterén, a Blagovescsenszkij és az Arhangelszkij székesegyházak szomszédságában, egy azonos nevű, régebbi templom helyén áll. 1475-79-ben építette egy Aristotele Fioravanti nevű bolognai építész, aki előzőleg Mátyás király udvarában is dolgozott. A templom fő ékessége a 16 m magas ikonosztáz.

Belülről legszebbnek a Koronázó templomot találtam. Két díszes trón van a szent épületben, az egyik Rettenetes Iváné volt. Érdekes megjegyezni, hogy Rettenetes Iván kivívta magának azt a jogot, hogy mikor a szertartás megkövetelte a felállást, neki akkor is joga volt ülve maradni. A másik trón a patriarkáé volt. Külön megcsodáltuk a lenyűgöző elefántcsontból faragott oltárt.

Sok szép és értékes növényi nedvekkel festett freskó, mesés ikonok találhatók itt, utóbbiak a XII. századból származnak. Egy pompás falfestményen láthatjuk, amint Hermogén pátriárkát halálra kínozták a litvánok.

Az egyik kupolában Krisztus a falon, alatta az angyalok és az apostolok láthatók. Napóleon annak idején lósitállónak használta a templomot, és 3 mázsa aranyat és 50 mázsa ezüstöt lopott el innen.

Bent ugyan éppen szertartás folyt, de mi csináltunk néhány képet.

Moszkvában a legelterjettebb vallás a kereszténység, a lakosok nagyobb hányada az orosz ortodox egyházhoz tartozik. A város tulajdonképpen az ortodox kereszténység központja is.


A városban tíz kolostor, több száz ortodox templom, mecsetek, zsinagógák, buddhista imahelyek is találhatók.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése