2014. január 31., péntek

Olaszország (II.) 3/b

 BARANGOLÁS ITÁLIÁBAN (1989-BEN) II. RÉSZ
A kereszténység legnagyobb temploma
A kereszténység legnagyobb templomának megismeréséhez tudni kell, hogy a genezáreti halászt, Simont (aki Jézushoz csatlakozott, és tőle a Péter nevet kapta) Néró uralkodása alatt keresztre feszítették, és sírja hamarosan búcsújáró hely lett. Nagy Constantinus császár bazilikát építtetett a sír fölé, melyet I. (szent) Szilveszter pápa 326-ban szentelt fel. A mozaikokkal, szobrokkal, falfestményekkel gazdagon ékesített nagytemplom a XV. században annyira omlataggá vált, hogy lebontásának gondolatával állandóan foglalkoztak, de ezt csak II. Gyula pápa merte elrendelni. A pápa egyben megbízta Bramantét, hogy tervezzen egy mindent felülmúló székesegyházat. Bramante 1506-ban kezdett a terve megvalósításához, de csak 120 évvel később fejezték be. Bramante, Raffello, Sangallo, Michelangelo, majd Vignola, Fontana, Maderna művészetük javát adták, hogy tökéletes épületet alkossanak. A képen a Szent Péter templomának homlokzatát látjuk a bejárati lépcsőfeljáróval, valamint a Moderno előcsarnokának a kapuit.

A templom főhajója kupoláját látjuk. A székesegyház belsejét röviden úgy jellemezhetjük, mint egy három hajós kereszt alakú bazilikát, a kereszthajó metszésében kupola emelkedik a magasba. A főhajó hossza 186,3 méter, magassága pedig 45 méter. 60 ezer ember (egy egész város lakossága) kényelmesen elfér benne. 44 oltárt helyeztek a templomba, az ősi oltár Szent Péter feltételezett sírja felett helyezkedik el. A főoltárnál kizárólag a pápa misézhet.

Megcsodáltuk a Vatikán könyvtárát, mely az első emeleti szárnyban van. A pápák már az első századoktól kezdve gyűjtötték a könyveket, és levéltáruk is egyre szaporodott. A mai értelemben vett könyvtár alapítója a jeles humanista V. Miklós pápa volt, és ekkor a kézzel írott, nagy értékű kódexek száma már meghaladta az 1200 darabot. A könyvtár anyagát - egy részét adományokból - állandóan fejlesztették, gyarapítása ma is folyik. Jelenleg több mint 60 ezer kódexet, 7 ezer ősnyomtatványt, és több mint egy millió kötetnyi nyomtatott könyvet tartalmaz, a világ egyik legértékesebb kollekciója. A könyvtár termeit freskókkal díszítették.

A Vatikán gyönyörű kertjén sétálunk át az Angyalvárba. Az Angyalvár a Vatikán legismertebb műemlékei közé tartozik. Valóságos jelképe a városnak. De mi is az, amit első pillanatban látunk? Téglából épült, súlyos bástyafalak lőrésekkel. Fölöttük márványgaléria és Szent Mihály arkangyal bronzszobra.

Ahogy továbbsétálunk a Vatikán kertjében, közben folytatom az elbeszélést. Midőn 590-ben Róma lakosságát pestisjárvány tizedelte, a nép szent Gergely pápa vezetésével körmenetben vonult Szent Péter sírja fölé helyezett székesegyházhoz. Itt aztán - szól a legenda - amikor a pápa a mauzóleum felett megpillantotta Szent Mihály arkangyalt, amint a hüvelyébe dugta a kardját, arra következtetett, hogy a járvány megszűnik - és így is történt. A látomás emlékére Bonifác pápa a mauzóleum tetejére kápolnát építtetett, melyet később lebontottak, s a helyére a szobra került. Ez az Angyalvár legendája.

Azt a mérhetetlen mennyiségű kincset, értéket, amit a sixtusi kápolnában és egyáltalán a Vatikánban láttunk, még felsorolni is lehetetlen. Nézzünk meg azonban néhányat, amit le tudtam fényképezni! A nap és a hold, a világ teremtése. II. Gyula pápa megbízta Michelangelot síremléke elkészítéséhez, mely nemcsak az ő, de a Szentszék dicsőségét is hirdesse. Fessen egy ezer négyzetméteres freskót a Sixtus kápolna mennyezetére! Négy évig a nagy művész hanyatt fekve, kínos testtartásban, a rácsepegett festéktől mocskosan dolgozott óriási művén. A pápa időnként felkúszott az ingatag lépcsőn és dicsérte a már kész részeket. A nagy pápa halála előtt 4 hónappal, 1313-ban fejezte be az alkotó a képet. Megfestette az atyát és a világ teremtését. A világot teremtő atyát rövidülésben, lendületben ábrázolja, amint a sötétséget a világosságtól elválasztja.

Ádám teremtésének jelentében az Atya jobbjának egy ujján át életet ad a még földön fekvő első ember baljának ujjába, s erre a test bal oldala a szív dobogásának megindultával már éled, a lábát felhúzza, jobb oldala e pillanat eme töredékében még erőtlen. 

 Noé bárkája is remekmű!

Ugyancsak az özönvíz.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése