2014. április 6., vasárnap

Földközi-Fekete tengeri hajóút IV/3b

2 TENGER + 6 ORSZÁG (1972)
Az építők A magyar csapat nagy érdeklődéssel, odaadóan hallgatja a tájékoztatót.


 

Rengeteg külföldi turista volt fent az Akropoliszon.

Herodes Atticus jómódú ember volt, aki apjától komoly vagyont örökölt. A pénz nagy részét építkezésekre fordította. Stadiont, vízvezetéket és nem utolsó sorban például az Akropolisz déli lejtőjén az Odeont építtette.

Szintén Herodes Atticus Odeonja. A görög-római szónok, politikus és mecénás komoly műveltséggel rendelkezett és a római hivatalnokok öltözetében járt. Felesége és fia halálának furcsa körülményei miatt feljelentést tettek ellene.

A propülaia az athéni Akropolisz kapuépülete.


Krisztus előtt az 5. században kezdődött meg az építkezés, mely az Akropoliszt fellegvárrá változtatta. Mindez akkor történt, amikor Periklész győzelemre vezette az athéniakat a perzsák ellen. Ebben a mámoros hangulatban indultak a munkálatok.


A népgyűlés nem támogatta, sőt kifejezetten ellenezte az építkezést, mert a költségeket a déloszi szövetségtől származó hűbéradókból finanszírozták.

Míg az építkezés szervezője, vezetője a nép akarata szerint Periklész lett, a művészi kivitelezés irányítója Pheidiász.

A régi színház romjai


Herodes Atticus színházának maradványa

Az ókori görög színháza három része az orkhésztra (a kör alakú, letaposott talajú tánchely a domb oldalánál vagy lábánál), a theatron (a patkó alakú nézőtér) és a szkéné (a raktárépület illetve háttér).


A régi városkapu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése