2014. október 19., vasárnap

NDK-tanulmányút IV/1

TANULMÁNYÚTON NÉMETORSZÁGBAN (1968)
Tapasztalatcsere-látogatáson a Német Demokratikus Köztársaságban a Rottmerslebeni Termelőszövetkezet meghívására
Hadimúzeum PotsdambanAz 110.000 lakosú Potsdam Berlintől délnyugatra, a Havel folyó partján fekszik. A szláv szó annyit jelent, hogy tölgyek alatt. Annak idején a jelentéktelen kis településen szláv halászok éltek. A hely első említése egy 993-ból származó oklevélben maradt fenn.

Először a hadimúzeumot néztük meg. Amíg erről peregnek a képek, folytatom a megkezdett történetet. 1200 táján az Aszkániai grófi család ragadta magához a területet, és a szláv lakosság ellensúlyozására németeket kezdett e helységbe és a környékre betelepíteni. 

A kiszolgált háborús emlékül kiállított gépre sajnos felszállni már nem tudtam, csak mellé állni. A 30 éves háború után tehát a város újjáépítése Frigyes Vilmos, a nagy választófejedelem nevéhez fűződik. Francia hugenottákat és holland protestánsokat, többségükben kézműveseket telepített be ide.

Potsdamot ő tette garnizonvárossá: a családi házakat építő polgárok különböző kedvezményeket kaptak, de vállalni kellett azt a kötelezettséget, hogy házaikban padlásszobák is lesznek, és ezeket a helyőrség katonáinak adják bérbe. Ennek következményeként nem lett a garnizonváros egy csúf kaszárnyavárossá. Ekkor az 1083 polgárházban 4680 katona lakott. Csakhamar idetelepített a király egy nagy fegyvergyárat, hadiárvaházat stb.

Nagy Frigyes trónra lépése után 1740-től már csak barokk palotákat építhettek a polgárok, a neki nem tetsző házakat lebontatta. A várostól nyugatra fekvő szőlődombon építtette fel a Sanssouci kastélyt és az új palotát. A képen ezt láthatjuk. Pálmaház palotának is nevezik.

Már a hadimúzeum első terme is tele volt látnivalóval. Nagy Frigyes sok kiváló művészt hívott a városba. Például Bachot udvari zenészévé nevezte ki, Voltaire-nek menedéket nyújtott, aki itt élt 1750-től 3 esztendeig, de haladó, felvilágosult gondolkodásmódja végül a porosz uralkodóval is szembefordította.

Napóleon többször megtisztelte a várost, de a fasizmus hatalomra kerülésének is fontos tanúja volt Potsdam. 1933. március 31-én az itteni helyőrségi templomban rótta le tiszteletét Hindenburg birodalmi elnök társaságában Adolf Hitler a potsdami szellemiségnek, vagyis a militarizmus szellemének.

Potsdam különlegesen szép város. Nagy Frigyes szigorú "homlokrendeletének" hatására csinos, régi utcasorokat láthatunk, melyeket egységes barokk ízlésű homlokzatokkal kellett ellátni. A többnyire csak egy-, legfeljebb kétemeletes polgárházai történelmi levegőt árasztanak. Ilyen a mai Wilhelm Strasse barokk házsora, mely 1666-1783-ig épült.

Érdemes említést tenni arról, hogy mezőgazdasága Berlin fogyasztó piacának igényét szolgálja. A déli szántókon búzát és cukorrépát, másutt rozsot és burgonyát termesztenek. A folyóvölgyeket elsősorban a halban bővelkedő Havel folyócskát kísérő üde zöld rétek, kaszálók kísérik, a tejelő szarvasmarha tenyésztésének alapjai.

1755-ben a Nauen község felé mutató városkaput tartják Európában az első neogót modorban épült objektumnak.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése