2014. augusztus 26., kedd

Egyiptom III/3c

 AZ ELSŐ UTAMRÓL EGYIPTOMBAN (1971)
A koptok Egyiptom kereszténnyé lett őslakói
Falakkal, szögesdróttal körülvett városnegyedbe érkezünk. Rendőrök őrzik a kaput. Befelé és kifelé is leszámolnak bennünket, aztán szűk sikátorokon keresztül haladunk. Az őskeresztény, kopt negyedben vagyunk. A mohamedánok barátságtalanok a koptokkal, akik keserű kisebbségben vannak.


Az Abu Serge templom az V. században bazilika stílusban épült. Főhajóját 12 antik oszlop tartja. Az altemplomba szűk lépcsők vezetnek le. A monda szerint a Heródes elől menekülő szent családnak három hónapig menedékül szolgált a hely, míg visszatértek Egyiptomból Júdeába. Még a kőlap is látható, melyen Mária ételt készített.

A templomban egy értékes miniatúrát őriznek, mely az utolsó vacsorát ábrázolja és a korai középkorban bőrre festették. Az előtérben nagy a forgalom.

Shenouty pátriárka igen rokonszenves volt, több könyvet is írt, nekünk pedig a koptokról mesélt. A kopt szó barátot, remetét jelent, aki a sivatagba vonul, hogy az ott létező gonosz szellemet a saját birodalmában legyőzze. Erre esetleg közösséget, szerzetesrendet szervez és monostort épít. Több ilyen is van Asszuánban, Szakkarában... A koptok szent Márk tanait követték, aki 62-ben mártírhalált szenvedett, majd tetemét Alexandriából Velencébe vitték.

A vallás monofizita elveket vall, mely szerint Krisztus Isten és ember volt egy személyben. A kopt kereszt hármas végződésű, mely a Szentháromságra utal, a 4 szár a 4 evangélista és 4x3=12 az apostolok számának felel meg. Tájékoztatása végeztével autogramot kértem a tudós paptól, aki készséggel adott.

A templomból a kopt múzeumba mentünk. A 300-1000 közötti idők kopt művészeti emlékeit gyűjtötték össze. A múzeumban elhelyezett képek és tárgyak azt bizonyítják, hogy igen nagy hatással volt erre a korra az óegyiptomi és görög művészet.

Jellemző példa erre, hogy a görög kagyló közepén megjelenik a kereszt, az akanthusz levél helyét az oszlopfőn először szőlővenyigés díszek, majd kosárfonatos díszítés követi - a négy oldalon gyakran kereszttel. A kulcs alakú óegyiptomi életjel helyét a domborműveken először olyan kereszt követi, melynek a felső szára hurok alakú. Egy nagyon szép relief, Isis  minden istenek anyja táplálja fiát, Hóruszt - később kopt megfogalmazásban Mária táplálja a gyermek Jézust. A fentieken kívül papi ruhák, ikonok, képek és szövetmaradványok is szerepelnek a bemutatott emlékek között.

A modern kopt templom nem régen épült. A banánt mindenütt "angóban" árusítják.

A kopt építkezés régebbi templomok átalakításával indult. Az eredetileg egyiptomi templomokat átalakították, falfestményekkel díszítették.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése