2015. március 26., csütörtök

Kaposvár, ahol a Mesterséges Termékenyítő Főállomás vezető szakállatorvosa lettem (2)

Az igazgató úrékkal nagyon jó baráti kapcsolatba kerültem, amíg néhány év múltán szakmai nézeteltérés alakult ki köztünk, ez azonban inkább elhidegülést, de semmiképpen nem ütközést jelentett.
Tagja voltam a Somogy megyei tenyészbikákat bíráló, majd felvásárló bizottságnak, én végeztem a megvásárolt tenyészállatok egészségi vizsgálatát. Rendszeresen ellenőriznem kellett a helyszínen, vagyis a termékenyítő helyen is az inszeminátorokat.
Visszatérve az igazgató úrhoz, nagy pártember volt s nemrég végezte az agráregyetemet levelezőn. Amikor havonta szakmai konzultációra kellett mennie Budapestre, mindig ketten mentünk, hiszen a szaporodásbiológia állatorvosi ismereteket igényel. Egyébként rettegtek tőle az állatorvosok! Bizonyára a szakmai féltékenység miatt nem szerette és üldözte állatorvos beosztottait.
Én azonban eleinte nagyon jó viszonyban voltam vele, többször náluk vacsoráztam. Sajnos később annak ellenére, hogy komolyabb okát tudnám, ez a viszony megromlott, feszültté vált. Ennek eredményeképpen úgy éreztem, hogy nem jó helyen vagyok - és kezdtem mozgolódni.
Szabad időmet gyakorta a könyvtárban töltöttem, komolyan foglalkoztam szakirodalommal, és miután rendelkezésemre állt a laboratórium, kísérleteket is folytattam, azok eredményeit pedig az Állatorvosok Lapjában publikáltam.
Az igazgató úr igényelte volna, hogy szerzőtársként őt is tüntessem fel a kísérleteimet tartalmazó dolgozaton (kevert sperma alkalmazása, amikor a termékenység fokozására a szarvasmarha spermához juhondót kevertem, mely szignifikánsan növelte a fertilitást, vagy a tehenek service periodjának lerövidítése gyógyszerek útján stb.). Miután nemcsak az ötlet, de annak teljes végrehajtása is az én munkám volt, erre nem voltam vevő, amiért neheztelt rám.
A kevert-spermás dolgozatom és téma ismertetésére meghívót kaptam Budapestre, az Akadémia állatorvosi szektorába.
Az igazgató úr ahelyett, hogy örült volna, ridegebb lett, mint valaha is volt, és a gyakori állatorvoscsere átka velem sem szűnt meg a keze alatt. Én is a váltáson gondolkoztam, amikor kapóra jött a belvárdgyulai téesz elnökének, Fischer Ferencnek a javaslata, miszerint megkétszerezi a fizetésemet, jöjjek vissza Belvárdgyulára pécsi lakhatással.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése